Informatii Utile – InstitutulSanului.ro

InstitutulSanului.ro

O nouă șansă. Institutul Sânului. Centru medical specializat în tratamentul chirurgical al patologiei mamare.

Abonare noutăți medicale

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Sunt de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Institutul Sânului, cu sediul în Strada Tony Bulandra, numărul 27, București, prin intermediul personalului autorizat, în scopurile:

– preluării datelor mele de contact pentru a mi se transmite newslettere, oferte, mesaje cu caracter medical de către Institutul Sânului, cu sediul în Strada Tony Bulandra, numărul 27, București;

Am fost informat despre drepturile pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de stergerea datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la retragerea consimțământului acordat, întelegand că această acțiune conduce la imposibilitatea continuării raporturilor acceptate anterior, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la momentul retragerii consimțământului și fără a afecta obligația de plată a serviciilor oferite.

Am fost informat că datele mele cu caracter personal vor fi păstrate exclusiv pentru îndeplinirea scopurilor acceptate precum și a celor care au la bază alte temeiuri juridice decât consimțământul.

Acord transmitere date personale

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Sunt de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Institutul Sânului, cu sediul în Strada Tony Bulandra, numărul 27, București, prin intermediul personalului autorizat, în scopurile:

– transmiterii datelor mele personale, inclusiv a celor privind sănătatea către Institutul Sânului, cu sediul în Strada Tony Bulandra, numărul 27, București, cu scopul de a primi informații medicale, de a intra în legătura cu personalul medical și de a putea urma un eventual tratament medical;

Am fost informat despre drepturile pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de stergerea datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la retragerea consimțământului acordat, întelegand că această acțiune conduce la imposibilitatea continuării raporturilor acceptate anterior, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la momentul retragerii consimțământului și fără a afecta obligația de plată a serviciilor oferite.

Am fost informat că datele mele cu caracter personal vor fi păstrate exclusiv pentru îndeplinirea scopurilor acceptate precum și a celor care au la bază alte temeiuri juridice decât consimțământul.